indhold

Förekomsten av betcystnematoden i odlingsområdet

Åsa Olsson, Lars Persson
Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

Betcystnematoden kan ge stora skördeförluster och minskade intäkter. För att få mer kunskap om kopplingen till faktorer som odlingsplats, växtföljd och andra patogener genomförde NBR under åren 2006–2008 ett gemensamt nordiskt projekt i Sverige, Danmark och Finland. Vi ska här i den första artikeln titta närmare på de svenska resultaten.