indhold

Fokus på cercospora-bladplet

Anne Lisbet Hansen, NBR
ALH_SRN2-2022

Konklusion

I en årrække er der blevet advaret om at cercospora-bladplet vil etablere sig i Danmark og vil medføre betydelige udbyttetab. Indtil videre er dette scenarie udeblevet dog er der observeret en stigning i forekomst af cercospora i marker i de seneste tre roesæsoner. Når temperaturerne kommer til at stige om sommeren, vil denne trend fortsættes. Hvordan skal vi tackle en kommende cercospora-epidemi og hvor godt er vi klædt på?