indhold

Fokus på intelligent ukrudtsbekæmpelse

Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Ved NBR’s sommermøde på Sofiehøj i juni blev der sat fokus på intelligente systemer til ukrudtsbekæmpelse. Ny og præcis teknologi indenfor for eksempel GPS og machine vision giver mulighed for redskabsstyring til mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Navigation af radrensere imellem rækker anvendes allerede, og navigation i rækken mellem afgrødeplanter er langt fremme i udviklingen. Mulighed for kortlægning og identifikation af afgrøde- og ukrudtsplanter giver nye muligheder indenfor ukrudtssprøjtning med potentiale for markant mindre forbrug af herbicider. Der arbejdes på flere niveauer. Hvor traditionel behandling foregår på markniveau, kan de nye teknikker anvendes til variabel sprøjtning på delmarkniveau, på enkeltplanteniveau eller sågar på bladniveau.

Kommerciel interesse for videreudvikling af positionsbestemt ukrudtsbekæmpelse på marksprøjter kræver, at de nye systemer har stor nøjagtighed, pålidelig, kapacitet og fornuftig pris. Under sommermødet fortalte fire indlægsholdere om deres projekter inden for emnet, og i det følgende gives et resume heraf.