indhold

Forårstanker

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

I 2013 gennemførte vi en enkelt screening af 17 sorter i forhold til en Command-sprøjtning for at se hvorvidt der eventuel kunne være forskelle i sorternes følsomhed overfor midlet. Hver sort blev behandlet med 4 forskellige doseringer af Command dagen efter såning. Doseringen var: ubehandlet, 0,1 ltr/ha, 0,2 ltr/ha eller 0,4 ltr/ha. – De 17 sorter var de samme som var til salg inklusive observations-sorter.