indhold

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe

ALH_SRN 2-2019 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Forskellige svampemidlers effekt på bekæmpelse af bladsvampe, merudbytte og økonomi er beskrevet i Faglig Beretning 2018 (side 32-39), der udkom som tillæg til Sukkerroenyt 2019-1.