indhold

Forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i sukkerroedyrkningen

Anne Lisbet Hansen
SRAF-2019

Konklusion

Projektets formål
Formålet med projektet er at forebygge, monitere og optimere bekæmpelsesmuligheder mod angreb af svampe og skadedyr. Dette kan specificeres yderligere ved følgende formål:
1) Monitere for forekomst af bladsvampe til benyttelse i varslingstjeneste for dermed at give aktuel rådgivning om optimal bekæmpelse af bladsvampe i forhold til sprøjtetidspunkter, midler og doseringer i forskellige sorter og i forskellige områder.
2) Udføre produkt- og strategiafprøvninger, som vurderes nødvendige for at sikre adgang til virksomme midler i den aktuelle og fremtidige sukkerroedyrkning (medfinansieres i videst muligt omfang af producenter af bekæmpelsesmidler).
3) Undersøge om behov for svampebekæmpelse afhænger af roeafgrødes biomasse, målt med NDVI.
4) Monitere for forekomsten af skadedyr og undersøgelse af nye bejdsemidler som alternativ til neonicotinoider (imidacloprid) samt undersøgelse af behov og effekt af opfølgende insekticidsprøjtninger.