indhold

Forekomst af jordbårne svampe og fritlevende nematoder i danske roemarker

Anne Lisbet Hansen
428-2023, Anne Lisbet Hansen, NBR og Mikkel Nilars, NBR

Konklusion

På 24 lokaliteter er der i oktober udtaget jordprøver og opgravet roer med formålet at undersøge udbredelsen af jordbårne svampe samt fritlevende nematoder.

Der er i 18 af prøverne fundet middel eller høj risiko for angreb af rodbrand forårsaget af Aphanomyses og/eller Pythium. Dette tyder på, at rodbrandsvampene er forholdsvist vidt udbredt i dyrkningsområdet. Rodbrand kan give op til 10 pct. udbyttetab (fundet i tidligere forsøg hos NBR). Problemet med rodbrand kan i dag stort set løses med effektiv bejdsning af roefrøene med fungicid.

Der er i jordprøverne fundet seks forskellige arter af fritlevende nematoder, hvoriblandt de oftest forekommende er rodsårsnematoder (Pratylenchus neglectus, P. thorni), stubrodnematoder (Trichodoorous spp., Paratrichodorus spp.).

Undersøgelsen fortsættes i 2024 med et lignende antal prøver.

Conclusion

På 24 lokaliteter er der i oktober udtaget jordprøver og opgravet roer med formålet at undersøge udbredelsen af jordbårne svampe samt fritlevende nematoder.

Der er i 18 af prøverne fundet middel eller høj risiko for angreb af rodbrand forårsaget af Aphanomyses og/eller Pythium. Dette tyder på, at rodbrandsvampene er forholdsvist vidt udbredt i dyrkningsområdet. Rodbrand kan give op til 10 pct. udbyttetab (fundet i tidligere forsøg hos NBR). Problemet med rodbrand kan i dag stort set løses med effektiv bejdsning af roefrøene med fungicid.

Der er i jordprøverne fundet seks forskellige arter af fritlevende nematoder, hvoriblandt de oftest forekommende er rodsårsnematoder (Pratylenchus neglectus, P. thorni), stubrodnematoder (Trichodoorous spp., Paratrichodorus spp.).

Undersøgelsen fortsættes i 2024 med et lignende antal prøver.