indhold

Forskel på bladsvampe i sukkerroesorter

Anne Lisbet Hansen
ALH_SRN2-2021

Konklusion

Roemarkerne angribes hver sommer af bladsvampe med varierende styrke afhængigt af blandt andet af klima og sort. Der er forskel i sorternes egenskab til at modstå angreb af bladsvampe både til konventionel og til økologisk dyrkning.  I det følgende ses på modtagelighed i aktuelle sorter samt betydningen heraf for bekæmpelse.