indhold

Forsøg, er det en selvfølge ?

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

I moderne subsidiefinansiering af forsøgsprojekter bliver vi naturligt nok spurgt om, det arbejde, vi putter ind i forsøgene, nu også er noget værd i en større sammenhæng. Det kan være for roedyrkningen, kunderne, forbrugerne eller for samfundsmæssige interesser som miljø og blødt velfærd eller for samfundet som kolde kontanter i nationalregnskabet. Vi må antage, at hvis forsøgene skaber en merværdi i branchen, så vil den automatisk indgå i en forbedret samfundsøkonomi både direkte og afledt.

Underligt nok kan kolde kontanter være vanskeligere at argumentere for, end hvis det er miljøhensyn eller bløde værdier. De sidste to er jo ofte åbenlyse på baggrund af en god faglig udredning, mens forbedring i kolde kontanter jo skyldes dygtige landmænd og roedyrkere. Og det er vi glade for. Det viser jo at resultaterne fra forsøg, forskning og udvikling bliver brugt i praksis.

Men er vi nu enige om, at forsøgsvæsenet skaber en merværdi, og i så fald hvilken?