indhold

Forsøg med Clomazone 2014-2016

572 2014-2015 Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

Højeste dosis af Clomazon (0,2 l/ha Command) har givet mest blegning på roerne. Sprøjtning med Clomazon har forbedret effekten på ukrudtet. Højeste dosis (0,2 l/ha Command) har givet højeste effekt. Sprøjtning med start på ukrudtets kimbladsstadie og almindelige intervaller (7., 21. og 28. dagen) har givet det bedste resultat. Udskydelse af første sprøjtning, undladelse af olie eller reduceret dosis har forringet effekten på ukrudtet, især under tørre forhold.