indhold

Forsøg med pløjefri dyrkning til sukkerroer i Danmark

Otto Nielsen

Konklusion

Begrebet pløjefri dyrkning dækker over vidt forskellige typer af jordbearbejdning. I de tidligste projekter var der tale om såkaldt reduceret jordbearbejdning. Dette var kendetegnet ved jordbearbejdning til typisk 10 cm dybde og typisk 2-3 gange jordbearbejdning mellem kornhøst og såning af roer. Forsøg med reduceret jordbearbejdning er blandt andet udført af Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Østdansk Landbrugsrådgivning i årene 2004-2006 samt af Videncentret for Landbrug.