indhold

Forsøg med skorpebrydning i sverige 2015

Joakim Ekelöf

Konklusion

I 2015 var der mange steder i Europa problemer med skorpedannelser i sukkerroemarkerne. I Sverige lykkedes det NBR at etablere forsøg som viste at det er meget svært at forbedre fremspiringen efter skorpedannelse. Nedenfor findes resultaterne og anbefalinger for fremtiden.