indhold

Forsøg med Sorter

Jens Nyholm Thomsen og Desirée Borjesdotter
101 103 109 114-2015 Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

Blandt sukkerroe sorterne, der har været i afprøvning i mere end et år, er den højeste forskel i dækningsbidrag 1.141 kr. pr. ha. Sorterne Starling, Klimt og Degas giver det højeste dækningsbidrag. Forskellen fra højest- til lavestydende sort er 1,64 ton sukker pr. ha. Daphna, Ragna KWS og Degas ligger øverst i gruppen af de højestydende sorter.