indhold

Forsøg med Sorter

Desirée Borjesdotter
101 103 109 114-2016 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. Blandt aktuelle
sukkerroesorter, der har været i afprøvning i mere end et år, er der i år stor forskel i opnået indtægt. Selma
KWS, Daphna, Klimt, Smirna KWS og Patenta KWS giver den højeste indtægt.