indhold

Forudbestilling af sorter til 2012

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

Til støtte for eventuel forudbestilling af frø til 2012 bringer vi her et uddrag af resultaterne fra sidste års forsøg samt foreløbige resultater fra tællingerne af fremspiring i forsøgene i år. I figur 1 er sorterne til forudbestilling rangeret efter det økonomiske udbytte, der er beregnet på baggrund af forsøgsresultaterne i 2010 og nyligt aftalte ændringer i roepriser. Uanset ændringer i kornpriser fastholdes et alternativt dækningsbidrag (DBII) på 3.600 kr/ha. Sukkerprocenten i den økonomiske beregning justeret til et normalt niveau på 17,6 %.  Resultater for fremspiring og stokløbning er opnået i forsøgene i 2011 og foreløbige, mens udbytteresultater er fra forsøgene 2010.