indhold

Forudbestilling af sorter til 2013

Jens Nyholm Thomsen

Konklusion

Til støtte for eventuel forudbestilling af frø til 2013 bringer vi, som i tidligere år, her et uddrag af resultaterne fra forsøgene 2011 samt foreløbige resultater fra forsøgene i år. I figur 1 er sorterne til forudbestilling rangeret efter det økonomiske udbytte, der er beregnet på baggrund af forsøgsresultaterne i 2011 og de nyligt aftalte ændringer i roepriser. Ændringerne i kornpriserne skønnes at påvirke DBII i opadgående retning og er derfor ansat til 4.000 kr/ha mod 3.600 kr/ha i beregnikngerne i december 2011. Sukkerprocenten i den økonomiske beregning justeret til et normalt niveau på 17,6 % af hensyn til at opnå det mest brugbare beslutningsgrundlag.

Bemærk, at 200 kr/ha forskel i frøprisen svarer til 1,2 procentpoint på figuren. Koster Sabrina KWS 200 kr/ha mere end Pasteur i frø, vil Pasteur give 148 kr mere pr ha.

Resultaterne i tabel 1 for fremspiring og stokløbning er opnået i forsøgene i 2012 og foreløbige. Øvrige resultater er fra forsøgene 2010.