indhold

Frågor och svar om rotsårsnematoder i sockerbetor

Betodlaren 4-2018 Åsa Olsson og Lars Persson

Konklusion

Rotsårsnematoden är den allra vanligaste växtparasitära nematoden i våra jordar. Namnet har det fått av de sår som den gör på växternas rötter. I dessa sår blir det lätt sekundära angrepp av svampar. Ofta ses såren som lite utdragna mörka fläckar på rötterna. Angreppen är speciellt allvarliga när plantan är ung. Nematodernas bett på rötterna gör också att rotsystemet blir mycket grenigt.