indhold

Fransk uppmaning, kombinera mera

Robert Olsson & Mats Kilany

Konklusion

Användningen av bekämpningsmedel i Frankrike ska halveras till 2018 – om det är möjligt. Ett något diffust budskap men som ändå tas på allvar av den franska sockernäringen. Det är mot denna bakgrund som man ska se anordnandet av en fältdemonstration av tillgänglig teknik för ogräsbekämpning utanför den traditionella bredsprutningen. Samtidigt passade IIRB på att anordna ett intressant seminarium runt möjligheterna till kombinerad ogräsbekämpning med dagslägesrapport från Frankrike, Tyskland, Holland och Danmark/Sverige.