indhold

Fremtidens strategi for NBR

Desirée Börjesdotter
SRN1-2017 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Sukkerindustriens forventninger til sukkerroeproduktionen i vores to lande er høj. De sidste par år har vi arbejdet med visionen om, at 20 procent af dyrkerne skal nå 20 ton sukker per hektar i år 2020. DKS og Betodlarna støtter målsætningen omkring en holdbar intensificering af dyrkningen for fortsat høj konkurrencekraft.