indhold

Frilevande nematoder – vad är det?

Åsa Olsson

Konklusion

Nematoder är ett av de mest talrika djuren som finns på jorden. De finns i nästan alla livsmiljöer.