indhold

Frilevande nematoder – var finns de?

Åsa Olsson

Konklusion

NBR gjorde under 2012 en första inventering av betfält i Sverige och Danmark. Syftet med denna undersökning var att studera vilken betydelse frilevande nematoder har för sockerbetsgrödan.