indhold

Frisk blast ger mer socker

Robert Olsson

Konklusion

Betbladet är ljusmottagaren. Inuti sitter energiomvandlaren som gör ljus till socker. Mindre frisk bladyta än tre till fyra gånger markytan ger mindre socker. Betodlaren nr. 2, 2008