indhold

Frost och regn hotar upptagningen

Betodlaren 3-2017 Joakim Ekelöf

Konklusion

Upptagningstidpunkten styrs, förutom av leveransplanen, av väderbetingelserna. I denna artikel illustreras skillnaderna mellan våra odlingsområden gällande risk för frost och risk för blöta upptagningsförhållanden.