indhold

Fungicidstrategier mod bedemeldug

430-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I to markforsøg med sorten Lombok er forskellige behandlingsstrategier med fungicider Opera, Balaya, Comet Pro, Amistar Gold og Propulse undersøgt til bekæmpelse af bedemeldug. Desuden er alternativerne Serenade ASO og Kumulus S undersøgt. Formålet med projektet er at teste aktuelle og potentielle fungicidløsninger samt biologiske alternativer til bekæmpelse af meldug og forebyggelse af spredning af strobilurinresistens i meldug. Strategier med to fungicidbehandlinger har mindsket forekomsten af meldug. Tre behandlinger med Kumulus S har reduceret meldug signifikant i forhold til ubehandlet og giver en reduktion på niveau med fungicidløsninger. Serenade ASO har vist lav til moderat effekt mod meldug.

Conclusion

Two field trials were carried out to test different fungicide strategies to control powdery mildew (Erysiphe betae) and to minimize fungicide resistance. The treatments included registered products as well as new products including Propulse and Balaya. Balaya contains the new triazole Revysol. As example of alternative products Serenade ASO and Kumulus S were also included. All fungicide treatments controlled powdery mildew effectively. Kumulus S reduced powdery mildew significantly and comparable to the fungicide solutions. Serenade ASO showed only a low effect on powdery mildew.