indhold

Gapet blev två ton socker

Robert Olsson

Konklusion

19,3 ton socker per hektar växte i snitt på våra 5T-gårdar i mitten på november i höstas. Imponerande! Vi levererade och fick betalt för 17,3 ton. Gapet blev alltså två ton socker per hektar. Är det bra eller dåligt? Var gapet lika stort hos alla?