indhold

Gapet på väg att stängas!

Robert Olsson och Åsa Olsson

Konklusion

Den första välkomnades 2006. Den hette Julietta och lämnade sortlistan först 2012. Introduktionen blev början på en lång resa mot målet att förädla fram en betsort som ger toppavkastning både med och utan betcystnematoder i marken. När är vi framme?