indhold

Genväg utan genteknik mot ogräs

Robert Olsson

Konklusion

KWS SAAT AG och Bayer CropScience AG kommer gemensamt att utveckla ett nytt system för bekämpning av ogräs i sockerbetor. Pressreleasen kom den 12 april. Konceptet bygger på framförädling av en sockerbeta som är resistent mot ogräsmedel tillhörande gruppen ALS-hämmare, dit våra lågdosmedel av typen Harmony, Express, Hussar, Broadway och Safari tillhör.