indhold

God lönsamhet i bekämpning av bladsvampar, bekämpningströsklarna skärps under 2014

Åsa Olsson, Joakim Ekelöf och Robert Olsson

Konklusion

Sedan 2008 har totalt 22 försök genomförts med olika strategier för bekämpning av bladsvampar. Sammantaget visar resultaten på mycket god lönsamhet. En behandling med 0,3 liter Comet Pro per hektar gav fyra procent högre sockerskörd, vilket motsvarade 540 kilo per hektar. Två behandlingar med Comet Pro dvs. 2 x 0,3 liter per hektar gav 760 kilo socker. Resultaten visar att det i många fall är lönsamt att göra en dubbelbehandling, med ett netto på upp till 1 200 kronor.