indhold

Gødningsprodukter (Crystal Green)

319-2016 Otto Nielsen

Konklusion

Tilførsel af fosfor medførte udbyttestigninger på 2-7 %, men ingen af behandlingerne var statistisk set bedre end kontrolbehandling uden tilført fosfor.

Crystal Green havde tilsyneladende en lidt bedre virkning end trippelfosfat ved tilførsel i høj mængde, hvilket kan skyldes produktets virkemåde eller at Crystal Greens også indeholder lidt kvælstof samt magnesium.

I de seneste år er der gennemført flere forsøg, hvor fosfor indgik i behandlingerne (NBR-projekterne 307, 312/320 og 313). Det er planen at samle konklusionerne fra disse og andre projekter i en artikel i Sukkerroenyt/Betodlaren i løbet af 2017.