indhold

Gör vi rätt saker på rätt sätt?

Robert Olsson

Konklusion

2012 innebar det femte verksamhetsåret för NBR. Omsättningen blev 16 miljoner DKK. Verksamheten bedrivs i ungefär lika stor omfattning i Danmark och Sverige.