indhold

Gradueret gødskning / Graduated fertilization

Otto Nielsen
301 321-2017 Otto Nielsen

Konklusion

Som følge af stor tilgængelighed af næringsstoffer i 2017 var der kun lille udbytterespons for N-doser over 80 kg N/ha. Det manglende respons skyldes blandt andet at sukkerprocenten blev reduceret med øget dosis af N. Årets forsøg tyder ikke på, at det kunne være relevant at graduere N-mængden indenfor marken.

Conclusion

In 2017, there was hardly any yield-response to N-doses above 80 kg/ha. The lacking response is partly due to reduced sugar content with increased doses of N. Based on this years trials, it would not have been relevant to modulate the N-dose within the field.