indhold

Gradueret N-tildeling til sukkerroer

341-2021, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

• Graduering af kvælstof havde så lille udbyttemæssig effekt, at det ikke på basis af denne ene undersøgelse kan konkluderes at effekten er reel.
• Det vurderes, at det valgte forsøgsdesign (afprøvning af tildelingsalgoritme i relativt stor skala) kan bruges til at validere tildelingsalgoritmer opnået i andre studier, og at flere afprøvninger er nødvendige.
• Det bør undersøges om historiske dosis-respons forsøg og/eller brug af satellitdata kan bruges til at forbedre de afprøvede algoritmer.

Conclusion

• Varied N-dose had too little yield effect to allow conclusion about its effects so far.
• It is expected that the trial-setup can be a way to validate application-algorithms obtained in other studies.
• It has to be investigated whether historical N-trials and/or satellite-data can be used to improve the tested algorithms.