indhold

Gradueret udsædsmængde til sukkerroer

342-2021, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

• Den ønskede udsæds-graduering blev opnået med den anvendte såmaskine.
• Uforudsigelige vejrforhold kan have en afgørende betydning for om den ønskede plantetæthed opnås.
• Det vurderes at det valgte forsøgsdesign kan bruges til at validere tildelingsalgoritmer opnået i andre studier

• The desired seed-rate was obtained.
• Unpredictable weather conditions may play a crucial role in obtaining the desired seed-rate.
• It is expected that the trial-setup can be a way to validate application-algorithms obtained in other studies.