indhold

Gröngödslingsgrödor – som kvävefångare

Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

Oljerättika och vitsenap är godkända som fånggrödor i Sverige. Flera studier har visat att oljerättika har en mycket stor förmåga att ta upp kväve, även från jordlager under en meter.