indhold

Guldmedalje i stokløbning

Anne Lisbet Hansen och Robert

Konklusion

Såning startede tidligt i 2012 ­ omkring 15. marts, hvor varme og tørre forhold gjorde det muligt at forberede såbed. Næsten alle marker var tilsået inden udgangen af marts og gennemsnits sådato i DK blev 24. marts (medelsådatum i Sverige blev den 30 mars). Efterfølgende har temperaturpåvirkning i følsomme vækststadier af roerne bevirket udvikling af mange stokløbere.