indhold

Guldmedalje i stokløbning

Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Normalt opfattes en guldmedalje som det ypperste man kan opnå, men i denne sammenhæng er guldmedaljen ikke særlig hensigtsmæssig.

Såning startede tidligt i 2012 – omkring 15. marts, hvor varme og tørre forhold gjorde det muligt at forberede såbed. Næsten alle marker var tilsået inden udgangen af marts og gennemsnits sådato er 24. marts. Efterfølgende har temperaturpåvirkning i følsomme vækststadier af roerne bevirket udvikling af mange stokløbere.

Den dyrkede bederoe er normalt toårig. Første år vokser planten vegetativt – og bliver til den høstede roe. Det efterfølgende år, efter en overvintring, sker den reproduktive vækst med stængeldannelse, blomstring og frøsætning. Vernalisering betegner påvirkning med forholdsvis lav temperatur, der kombineret med længere dage inducerer stokløbning. Induktion af stokløbning er en kombineret proces mellem sortens nedarvede stokløbningstilbøjelighed samt klimatiske  vernaliserings- og langdagsforhold.