indhold

Gyllegødskning af efterafgrøder forud for sukkerroer

329-2021, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Det højeste sukkerudbytte blev i årets forsøg opnået i forsøgsled uden gylletilførsel til efterafgrøden. Forsøgsserien afsluttes med årets forsøg og indgår i en samlet afrapportering af yderligere forsøg udført i 2019-2020. En endelig konklusion vil derfor ikke blive givet i denne kortfattede rapport over 2021-forsøgene.

Conclusion

The highest sugar yield was obtained in a treatment without slurry application to catch crops. The trial-series is ended with these trials and the results will be further reported together with trials carried out in 2019-2020. A final conclusion is thus not part of this short report of the 2021-trials.