indhold

Hård upptagning ökade lagringsförlusterna

Åsa Olsson, Robert Olsson
Åsa Olsson, Robert Olsson

Konklusion

Skadegrad vid upptagning – hur påverkas sockerförlusterna vid lagring?
Ett av SBU:s fyra delprojekt på temat lagring 2006 syftade till att undersöka hur skador vid upptagning påverkar sockerförlusterna. För att få en så tydlig bild som möjligt valdes tre försöksplatser ut som i de flesta egenskaper skulle var så lika som möjligt, bl a ha likartad jordtyp och samma betsort. De tre platserna var belägna på Söderslätt. På varje försöksplats togs betor upp på två sätt: skonsamt och hårt. Som kontroll användes handupptagna betor.