indhold

Herbicidresistens värt att ta på allvar

Konklusion

Problemen med herbicidresistens är här för att stanna, men det finns åtgärder att göra för att minska problematiken och det gäller i hela växtföljden.