indhold

High-tech i fältförsöken

Ola Sixtensson

Konklusion

Hushållningssällskapet Malmöhus utför merparten av fältförsöken åt NBR. För att tillsammans med NBR driva utvecklingen framåt gäller det att vi ligger i framkanten vad gäller teknikutvecklingen.