indhold

Hur packningskänsliga är sockerbetorna?

Johan Arvidsson, SLU

Konklusion

Är sockerbetor en packningskänslig gröda? Det beror på vem du frågar, men de flesta skulle nog svara att betor är mer känsliga än t.ex. spannmål. Samtidigt vet vi att de flesta grödor har ett visst behov av återpackning för maximal avkastning. Under åren 2006-2009 genomfördes ett forskningsprojekt med olika grad av packning till betor. Resultaten pekar på att betorna tål ganska stark packning utan att skörden sänks.