indhold

Hur säker är min hantering?

Robert Olsson

Konklusion

Det finns inga säkra växtskyddsmedel, det finns bara säker hantering av växtskyddsmedel”. Med de orden avslutades fortbildningsdagen för behörighet att använda kemiska växtskydds- medel i Skurup, näst sista dagen i februari. Dagen leddes på ett kunnigt, balanserat men också rättframt sätt av Tom Espgård från Länsstyrelsen i Kristianstad.