indhold

Hvornår bør skadedyr i Force-roer bekæmpes

Anne Lisbet Hansen
ALH_SRN-2021

Konklusion

I skrivende stund er det endnu ikke afgjort om Miljøstyrelsen tildeler dansk sukkerroedyrkning dispensation til bejdsning med Gaucho WS 70 i 2021. Hvis dispensation bliver udstedt, og det bliver muligt at dyrke frø med Gauchobejdsning, kan det forventes, at Gaucho-bejdsningen er effektiv mod skadedyr i 8-12 uger fra såning og mod bladlus frem til første uge af juli. Derfor er insekticidsprøjtninger kun undtagelsesvist påkrævet. Kun i tilfælde af ekstremt tørre forhold omkring roernes rødder er der set mindre effekt af Gaucho, som kan forventes afhjulpet efter ny nedbør.