indhold

I dialog med Keml

Betodlaren 3-2019 Desirée Börjesdotter, NBR

Konklusion

I ungefär ett års tid har NBR jobbat för att öka dialogen med Kemikalieinspektionen, den myndighet som ansvarar för kemikaliekontrollen i Sverige. Flera möten har
ägt rum och tillsammans med Betodlarna och Nordic Sugar har vi och Kemikalieinspektionens representanter fått ökad förståelse för varandras vardag, en viktig
grund att stå på för framtiden.