indhold

I sockerreformens spår – hur fattar odlarna beslut om åtgärder?

Markus Oskarsson, Anita Gunnarsson
Markus Oskarsson, Anita Gunnarsson

Konklusion

I och med sockerreformen måste betodlarna fatta en mängd beslut för att kompensera inkomstbortfallet. Men hur går det egentligen till när människor fattar beslut? Vad säger forskningen? Djupgående analyser och exakta ekonomiska kalkyler står i kontrast till snabba intuitiva bedömningar och överslagsberäkningar. Vilka är för- och nackdelarna med respektive tillvägagångssätt?