indhold

Idé att byta mark?

Betodlaren 3-2018 Helena Elmquist

Konklusion

Sockerbetorna har varit min ekonomiskt starkaste gröda, berättar Ebbe Persson,sockerbetsodlare utonför Trelleborg som sedan 15 år deltar i Odling i Balans. Nu ser jag ett behov att höja skördarna ytterligare för att behålla en god ekonomi. Kanske jag behöver tänka nytt för att lyckas med det, fortsätter han, och då kan markbyte vara en intressant ide.