indhold

IIRB-kongres 2010 på KU-LIFE’s forsøgsgårde

Otto Nielsen

Konklusion

I juni 2010 afholdte IIRB (International Institute of Beet Research) i København den 72. kongres. På kongressens sidste dag var der eskursion til Københavns Universitet, LIFE’s  forsøgsgårde ved Tåstrup (Landbohøjskolen), hvor NBR og LIFE i fællesskab fremviste igangværende aktiviteter.  De fleste indslag havde direkte relation til sukkerroedyrkning, men der var også mere generelle indslag om blandt andet næringsstoffer, jordfysik og ukrudstbekæmpelse. I det følgende gives en kort beskrivelse af nogle af indslagene.