indhold

IIRB-kongress i Köpenhamn 2010 ”Sugar beet – a crop for the future”

Åsa Olsson
Åsa Olsson

Konklusion

IIRBs sommarkongress hölls i Köpenhamn den 22-24 juni. Inte mindre än 250 deltagare från ett femtontal länder kom för att lyssna på föredrag på temat ”Sugar beet – a crop for the future”.