indhold

IIRB Workshop – Sukkerroedyrkning uden bejdsning med neonicotinoider

ALH_SRN3-2019 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Som følge af EU’s forbud i april 2018 mod bejdsning af roefrø med de tre insekticider imidacloprid, clothianidin og thiametoxam, der tilhører gruppen neonicotinoider, er der sidste år i IIRB opstartet en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fokuserer på skadedyrsmonitering og alternative løsninger til skadedyrskontrol.