indhold

Insektbejdsning med supplerende insekticidsprøjtning

461-2020, Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

I et forsøg med angreb af trips viser bejdsning med Gaucho WS 70 tendens til 6 pct. merudbytte. Der er ikke opnået merudbytte ved bejdsning med Force 20 CS. I et andet forsøg med forfrugt roer med provokerede høje angreb af runkelroebiller er der opnået ca. 35 pct. i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 CS.
Generelt har supplerende sprøjtninger mod trips og runkelroebiller i forsøgene ikke øget udbyttet eller økonomi med sikkerhed. Der har i begge forsøg været svage forekomster af ferskenbladlus, men der er efterfølgende ikke set virusgulsot. Effekt af Pirimor 500 WG, Teppeki og Movento SC 100 mod ferskenbladlus indikeres. Effekt af Karate 2,5 WG mod ferskenbladlus indikeres at være meget lav.

Conclusion

In a field trial with sugar beets with attack of thrips, seed treatment with Gaucho WS 70 (60 g imidacloprid) indicate a yield increase of 6 per cent. No yield increase is obtained with seed treatment with Force 20 CS (10 g tefluthrin). In another field trial with precrop beets (to provoke insect pressure) and infestation of pygmy mangold beetles, approx. 35 pct. yield increase is obtained with seed treatments with Gaucho WS 70 and Force 20 CS. Additional insecticide applications against thrips and pygmy mango beetles have not significantly increased sugar yield. In both trials, there have been weak infestations of peach potato aphids (Myzus persicae), but no occurrence of virus yellows has been observed. Effect of Pirimor 500 WG, Teppeki and Movento SC 100 against peach aphids is indicated. Effect of Karate 2.5 WG against peach aphids is indicated to be very low.